K.SOMCHAI SONGWATTANA’S HOUSE.

@ BHUDDA MONTHOL ,NAKORNPRATHOM